Kontakt

+ 48 42 712 42 00

Pozostałe usługi

Oprócz usług podstawowych oferujemy usługi dodatkowe, takie jak suszenie, mieszanie lub przepakowywanie produktów.

Suszenie

W procesie suszenia redukujemy udział wilgoci resztkowej produktu do minimum. Świadczymy usługi suszenia we wszystkich zakresach uziarnienia i typach produktów.


Mieszanie

Produkt, którego Państwo potrzebują, mieszamy od wielkości partii powyżej jednej tony.


Przepakowywanie

Opakowanie i opis powinny być dostosowane do Państwa procesów. Prosimy o informację, jakie opakowanie jest dla Państwa optymalne.


Worki 25 kg, big-bagi 500 kg, 1000 kg lub 1500kg, big-bagi z lub bez wkładów typu inlay, pakowanie termokurczliwe, na europalecie lub palecie jednorazowej oraz inne rodzaje opakowań.