Kontakt

+ 48 42 712 42 00

Pozostałe produkty

Oprócz handlu elektrokorundem prowadzimy sprzedaż oraz świadczymy usługi przesiewania również innych produktów stosowanych jako ścierniwa, wykorzystywanych do ochrony powierzchniowej, w przemyśle materiałów ogniotrwałych lub do innych zastosowań.

Boksyt

Obróbka strumieniowo - ścierna | ochrona przed zużyciem | produkty ogniotrwałe


Garnet

water jet cutting (obróbka wodno ścierna) | ścieranie, oczyszczanie


Kulki ceramiczne

Ścieranie, oczyszczanie | docieranie, obróbka powierzchni